برچسب: جوشکاران

0

روش های مختلف بازرسی جوشکاری

جهت دریافت مباحث مفید در بازرسی جوش عضو کانال زیر شوید: @bazresjoosh روش های مختلف بازرسی جوشکاری به صورت زیر میباشد:    1 ـ بازرسی قبل از جوشکاری جهت آماده کردن مقدمات کار جوشکاری است...