برچسب: تست های غیر مخرب

0

بازرسی چشمی جوش(VT)

جهت دریافت مباحث مفید در بازرسی جوش عضو کانال زیر شوید: @bazresjoosh بازرسی چشمی جوش(VT) جهت کنترل کیفیت محصولات،از بازرسی چشمی جوش به عنوان اولین تست و یا در بعضی موارد به عنوان تنها روش...

1

انواع تست جوش

جهت دریافت مباحث مفید در بازرسی جوش عضو کانال زیر شوید: @bazresjoosh انواع تست جوش(Types of welding test) انواع تست جوش عبارت است از: 1- تست های غیر مخرب (NDT)که خود به 4 گروه تقسیم بندی...