برچسب: بازرسي چشمی جوش

بازرسی جوش 0

تعریف بازرسي جوش(Definition of boiling inspection)

جهت دریافت مباحث مفید در بازرسی جوش عضو کانال زیر شوید: @bazresjoosh تعریف بازرسي جوش(Definition of boiling inspection) محصولات متفاوت مانند لوله كشي، مخازن، سازه ها و پل هاي فلزي و …كه جوشكاري بر روي...