دسته: آموزش تست غیرمخرب

آموزش تست غیرمخرب

بازرسی چشمی VT 0

بازرسی چشمی VT

جهت دریافت مباحث مفید در بازرسی جوش عضو کانال زیر شوید: @bazresjoosh ‌بازرسی چشمی جوش از آزمون چشمی جوش جهت کنترل کیفیت محصولات به عنوان اولین تست ‌یا در بعضی موارد به عنوان تنها روش...

0

روش های مختلف بازرسی جوشکاری

جهت دریافت مباحث مفید در بازرسی جوش عضو کانال زیر شوید: @bazresjoosh روش های مختلف بازرسی جوشکاری به صورت زیر میباشد:    1 ـ بازرسی قبل از جوشکاری جهت آماده کردن مقدمات کار جوشکاری است...

0

بازرسی چشمی جوش(VT)

جهت دریافت مباحث مفید در بازرسی جوش عضو کانال زیر شوید: @bazresjoosh بازرسی چشمی جوش(VT) جهت کنترل کیفیت محصولات،از بازرسی چشمی جوش به عنوان اولین تست و یا در بعضی موارد به عنوان تنها روش...

0

آزمونهای غیر مخرب ( Non Destvuctive Testing)

جهت دریافت مباحث مفید در بازرسی جوش عضو کانال زیر شوید: @bazresjoosh آزمونهای غیر مخرب ( Non Destvuctive Testing) مهندسین خواص یک ماده را روی نمونه‌های مخصوصی که از همین ماده تهیه شده‌اند با آزمونهای...

1

انواع تست جوش

جهت دریافت مباحث مفید در بازرسی جوش عضو کانال زیر شوید: @bazresjoosh انواع تست جوش(Types of welding test) انواع تست جوش عبارت است از: 1- تست های غیر مخرب (NDT)که خود به 4 گروه تقسیم بندی...

بازرسی جوش 0

تعریف بازرسي جوش(Definition of boiling inspection)

جهت دریافت مباحث مفید در بازرسی جوش عضو کانال زیر شوید: @bazresjoosh تعریف بازرسي جوش(Definition of boiling inspection) محصولات متفاوت مانند لوله كشي، مخازن، سازه ها و پل هاي فلزي و …كه جوشكاري بر روي...

بازرسی جوش 0

بازرسی جوش

جهت دریافت مباحث مفید در بازرسی جوش عضو کانال زیر شوید: @bazresjoosh  بازرسی جوش (تست جوش) کنترل کیفیت یا بازرسی جوش (Welding Inspection) به منظور کنترل دقیق محل های جوش شده و برای حصول اطمینان از...